Venecia: “Meta tejkaloi kompetencat kushtetuese, por nuk ka shkelje të rënda për shkarkim”

Ka ardhur në Tiranë raporti i Komisionit të Venecias mbi kërkesën e Partisë Socialiste për shkarkimin e Presidentit të Republikës, Ilir Meta, pas vendimit për të anuluar 30 qershorin si datë të zgjedhjeve vendore.

Në raportin e “Venecias” thuhet se Kreu i Shtetit Shqiptar ka tejkaluar kompetencat kushtetuese me anulimin e 30 qershorit, duke sqaruar se një vendim i tillë duhet të merret vetëm në një situatë që plotëson kriteret për marrjen e masave të jashtëzakonshme.

Sa i takon shkarkimit të Metës, “Venecia” sqaron se një vendim i tillë i takon Kuvendit dhe më pas Gjykatës Kushtetuese.

“Presidenti tejkaloi kompetencat e tij kushtetuese, duke anuluar fillimisht e zgjedhjet lokale, e më pas duke i shtyrë ato. Do të jetë Kuvendit dhe në fund Gjykata Kushtetuese, që do të përcaktojnë nëse Presidenti ka bërë “shkelje të rënda”, të cilat do të çojnë në fajësimin e tij”, thuhet në raportin e “Venecias”.

Në përfundim të Dokumentit prej 19 faqe, Komisioni i Venecias arrin në konkluzionin se:

1. Në mungesë të një dispozite ligjore të posacme, Presidenti mund të anulojë zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore vetëm në një situate që plotëson kriteret për marrjen e masave të jashtëzakonshme.2. Anulimi i zgjedhjeve është i mundur vetëm në situata që plotësojnë kërkesën për shpalljen nga autoritetet shtetërore të masave të jashtëzakonshme. Në rastin konkret, rregullat kushtetuese për marrjen e masave të jashtëzakonshme nuk janë ndjekur në këtë rast dhe as nuk kishte një konsensus politik, i cili do të lejonte këtë krijimin e një baze ligjore ad hoc për shtyrjen e zgjedhjeve.

3. Anulimi i zgjedhjeve ndikon gjithashtu në të drejtat për të zgjedhur të njohura instrumentet ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe çdo ndërhyrje kërkon respektimin e parimit të proporcionalitetit.
4. Mungesa e një baze ligjore dhe disponueshmëria e alternativave (shtyrja e zgjedhjeve sipas masave të jashtëzakonshme sipas nenit 170 të Kushtetutës ose rifillimit të dialogu politik pas zgjedhjeve) bën ndërhyrjen në të drejtat pë të zgjedhur joproporcionale.

5. Bojkoti elektoral nga partitë politike, edhe nëse ato përfaqësojnë një pjesë të rëndësishme të elektorati nuk mund të ndalojnë mbajtjen e zgjedhjeve të rregullta. Përndryshe, këto parti do të kishin një mjet për të parandaluar plotësisht çdo zgjedhje.
6. Megjithëse Presidenti tejkaloi kompetencat e tij kushtetuese duke anuluar dhe shtyrë zgjedhjet lokale përtej mandatit zgjedhor të autoriteteve lokale pa një bazë të veçantë ligjore, rrethanat që e diktuan mund të çojnë në përfundimin se akti i tij nuk mund të jetë i një natyre mjaft serioze që passjell shkarkimin e Presidentit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *